Άλεφ μηδέν

P
Νίκος Ψαρρός

Άλεφ μηδέν

Είχαμε πρώτη φορά Αριστερά στην κυβέρνηση, και τώρα δεύτερη. Ίσως ακολουθήσει και τρίτη, τέταρτη. Όμως, προσοχή: σε αυτή τη σειρά ελλοχεύει ένας τεράστιος μεταφυσικός κίνδυνος.

Τα τακτικά αριθμητικά (πρώτος, δεύτερος κλπ.) βασίζονται στους φυσικούς αριθμούς ένα, δύο, τρία κ.ο.κ. Η επιστήμη των μαθηματικών διδάσκει ότι το σύνολο των φυσικών αριθμών είναι ως προς το πλήθος του άπειρο. Και επίσης διδάσκει ότι είναι ένα υποσύνολο των αριθμών εν γένει, το οποίο δεν είναι μόνο άπειρο, αλλά και υπερπεπερασμένο.

Το πλήθος όλων των αριθμών είναι το περίφημο και μυστηριώδες Άλεφ μηδέν. To πλήθος του συνόλου όλων των αριθμών είναι όμως επίσης, εκτός από άπειρο και υπερπεπερασμένο, και αμέτρητο. Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί που αποτελούν το Άλεφ μηδέν δεν μπορούν να μπουν σε μια σειρά που να απεικονίζεται στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Δηλαδή τακτικοί χαρακτηρισμοί όπως πρώτος, δεύτερος, πεντακοσιοεκατομμυριοστός τέταρτος κλπ. δεν έχουν καμιά εφαρμογή στα μέλη του Άλεφ μηδέν.

Οι φυσικοί αριθμοί είναι υποσύνολο του Άλεφ μηδέν. Είναι, με λίγα λόγια, χαμένοι μέσα σ’ αυτό το χαώδες, άτακτο, άπειρο, υπερπεπερασμένο και αμέτρητο πλήθος. Ένα πλήθος που δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί σε καμιά τακτική σειρά, όπως π.χ. αυτή των στιγμών του χρόνου ή των σημείων του χώρου.

Η σειρά των κυβερνήσεων της Αριστεράς —η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη— βασίζονται λοιπόν σε κάτι χαώδες, με τελικό αποτέλεσμα να μην έχουν μεταξύ τους καμιά χρονική ή χωρική αλληλουχία. Η Αριστερά κυβέρνηση της επόμενης φοράς μπορεί να είναι (να ήταν;) στο παρελθόν, ενώ η της μεθεπόμενης τώρα μεν, αλλά σε ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν.

A propos παράλληλο: τα μέλη των μέχρι τώρα κυβερνήσεων της Αριστεράς (πρώτα ο τέως ΥΠΟΙΚ, μετά ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) ανακαλύπτουν σιγά-σιγά με δέος το μεταφυσικό μαθηματικό βάθος αυτού του χωροχρονικού στροβίλου. Εμείς οι γνώστες της μεταφυσικής των αριθμών ελπίζουμε να μη συμπαρασύρουν και τη χώρα σ’ αυτόν…