Διανομή δικαιωμάτων στον Τύπο

L
Amagi

Διανομή δικαιωμάτων στον Τύπο

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) διαχειρίζεται τα δικαιώματα δημιουργών και εκδοτών του γραπτού λόγου αναφορικά με την αναπαραγωγή που γίνεται στα έργα τους για ιδιωτική χρήση. Εισπράττει από το φωτοτυπικό χαρτί και άλλα μέσα με τα οποία γίνεται αναπαραγωγή γραπτών δημοσιευμάτων και διανέμει στους δικαιούχους. Υπό τις συνθήκες που βιώνει σήμερα ο ελληνικός Τύπος, η όποια οικονομική ενίσχυση των ανθρώπων του είναι υπολογίσιμη.

Η διανομή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου γίνεται για δεύτερη φορά και αφορά το χρονικό διάστημα 2012-2014. Στη διανομή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι έχουν δημοσιεύσει κείμενα, ενυπόγραφα ή με ψευδώνυμο, σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε όλη τη χώρα κατά το συγκεκριμένο διάστημα, είτε είναι είτε όχι μέλη των δημοσιογραφικών επαγγελματικών ενώσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διανομή Τύπου μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΣΔΕΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-38.49.109, ή να επικοινωνήσουν με μέιλ στο: press-rights@osdel.gr.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, στις 23:59.